دانلود ویدیوی آموزش دفاع شخصی در تبریز09149117266 (فیلم) از آپارات

دفاع و اجرای تکنیک در برابر ضربه پا اجرا استاد طالعی آموزش دفاع شخصی در تبریز 09330304990