دانلود ویدیوی مجموعه شعر خوانی حافظ ایمانی (من از می زادگانم جد من .. از آپارات

من از می زادگانم ، جدّ من انگور عرفانی ست/ و نامم حافظ بن مولویّ بن خراسانی ست ** و آئینم نظر انداختن بر روی خوبان شد/ و دینم ؛ مهرورزی ... مهربانی ... مهرافشانی ست ** و قلبم می طپد با شوق .. با شولایی از آغوش/ و لب هایم که سرخ ِسرخ سرگرم غزلخوانی ست ** و طبعم چون سرشت بادها آزاد ِ عصیان است/ و لبخندم عَشاء ِ بوسه های پاک و ربّانی ست ** سعیدم خوانده اند از بس سعادتمند و خوش بختم/ شهیدم خواستند..