دانلود ویدیوی استاد ایرج از آپارات

گروه هنری شهر اشوب با نوازندگی مجید رضایی تنبک- علی نعمت الهی تار-فرشید شجاعی سنتور-علی معتمدی ویلن-محمد به منش دف سرپرست وخواننده استاد حمید فروتن-خواننده امید سهیلی