دانلود ویدیوی شعر میلاد امام رئوف ضامن آهو ، حافظ ایمانی از آپارات

چهارپاره ای به نام امن الیجیب عشق ، سروده ی حافظ ایمانی که به مناسبت میلاد امام رضا در شبکه ی یک به طور مستقیم برای عاشقان ان امام همام خوانده شد