دانلود ویدیوی هولوکاست دروغ بزرگ . השואה از آپارات

اسرائیل هولوکاست را به دروغ به جهانیان معرفی کرده. خودشان هم میدانند که چه دروغهایی تحویل دنیا داده اند اما خودشان را به خریت میزنند. این کلیپها تقریبا پرده از گوشه ای از دروغهای اسرائیل برمیدارد