دانلود ویدیوی تکنولوژی کوتینگ کاغذ توسط شرکت ماندی از آپارات

در این فیلم انیمیشنی نحوه کوت نمودن (پوشش دار) کاغذ توسط تکنولوژی شرکت ماندی نشان داده میشود.