دانلود ویدیوی Postal'' cafe'' (فیلم) از آپارات

كافه پستال در فضایی به عرض 3 متر و عمق 21 متر ساخته و پرداخته شد. در خیابان سنایی ما بین خانه های قدیمی برای رونق گرفتن یک کافه میبایست موضوعی جالب و البته متفاوت مطرح می شد. با وجود ایده هاى مختلف و قابل اجرایى كه در نظر داشتیم، بر این باور بودیم كه مردم این شهر دوستدار خاطره بازى و پرسه زدن در گذشته هستند. تیم طراحی به سوژه اى نوستالژیك و موضوعى تحت عنوان "نامه نگارى" رسید.