دانلود ویدیوی اگه یک روز........ از آپارات

ان قدر برای دیدنت عجله کردم که هنوز دلم بند کفش هایش را نبسته بود با همان حال تمام دشت را دویدم تا به تو برسم که مبادا پیش از من ناز نگاهت خریدار پیدا کند آخر شنیدم که کسی می گفت :شقایق ها هم عاشق می شوند....