دانلود ویدیوی آیا میتوان در جاهایی که اسم از مذهب میپرسند بجای اهل سنت بگوییم شیعه؟ (فیلم) از آپارات

آیا میتوان در جاهایی که اسم از مذهب میپرسند بجای اهل سنت بگوییم شیعه؟ https://t.me/porsesh_k