دانلود ویدیوی انتخابات پارلمانی افغانستان؛ رقابت ۴۱۷ زن برای ورود به خانۀ قانون ( کیلیپ ) از نماشا

انتخابات پارلمانی افغانستان؛ رقابت ۴۱۷ زن برای ورود به خانۀ قانون… فعالیت به عنوان نامزد انتخابات پارلمانی، کاری پر خطر است. تا کنون ۹ نامزد از جمله یک زن در حملاتی جداگانه کشته شده اند