دانلود تقدیمی این اخرین ویدیوم باشه شاید +ت (فیلم) از آپارات

گل های من دوستون دارم و خواهم داشت شاید یه روزی با همین کانال برگردم و شایدم با اون یکی کانالم خدافظ تقدیمی به.. محیا جنگیز ابی _نرگس دوستاره جنگیز_ستاره ملیکا _بچه ها محیا ملیکا از کی نیومده کانالم بهش بگید من رفتم و تقدیمش ببینه نگین ارمینا بچه ها این روزا کسایی رو که دیدم برای اونا تقدیمی درست کردم کسایی که نبودن یعنی دوستانم تو این چن روز به کانالم سر نزدن تا من اونا رو یادم باشه یلدا