دانلود ویدیوی اقىامات بعد از تخلیه بوکال یا ساکشن صورت (فیلم) از نماشا

استفاده از بخیه های جذبی و بدون نیاز به کشیدن بخیه ها./ استفاده از دهانشویه‌ها و داروهای آنتی بیوک./ با تورم و کبودی همراه نیست./ در صورت بروز درد استفاده از داروهای مسکن مجاز است./ در صورت بروز کبودی استفاده از کمپرس سرد مجاز است./ استفاده از گن‌های صورت./