دانلود ویدیوی مکمل بافری شرکت بهدام رشد خراسان (فیلم) از آپارات

افزایش میزان چربی شیر  جایگزین مناسب برای جوش شیرین افرایش تولید وبهبود کیفیت شیر کاهش بیماریهای سم و مقابله بااسترس گرمایی کاهش عوامل متابولیکی مانند اسیدوز ونفخ کاهش اسهال و نفخ در گوساله ها جوانه ها افزایش قوام مدفوع و کاهش دانه های شکسته در آن جذب انواع سموم قارچی و پیشگیری از سقط جنین تغذیه ای افزایش ماندگاری دام درگله و کاهش هزینه دارویی و دامپزشکی