دانلود تو یک روز 14 تا از ویدیو هام حذف شد فکر نکنم دیگه حسش بیاد چیزی بزارم (فیلم) از آپارات

یکی از حذف شده ها هم بدون دلیل بود بقیه هم همه آهنگ خالی