دانلود ویدیوی مکمل بافری بهدام رشد جناب مهندس امینی (فیلم) از آپارات

نظر جناب مهندس امینی مدیر دامداری جاجرم در خصوص مکمل بافری بهدام رشد را جویا شدیم.