دانلود ویدیوی مکمل بافری بهدام رشد جناب مهندس داغانی (فیلم) از آپارات

جناب مهندس داغانی از شرکت محترم آریادان نیشابور در خصوص مکمل بافری بهدام رشد توضیحاتی را بیان کردند.