دانلود ویدیوی چگونه زبان انگلیسی را سریع یاد بگیریم؟ از آپارات

نظریه ی داده های ورودی به برجسته ترین سؤالی که در حوزه ی یادگیری زبان دوم وجود دارد پاسخ می دهد. نیز تأثیر قابل توجهی بر همه ی جنبه های آموزش زبان انگلیسی دارد. برجسته ترین سؤال در حوزه ی یادگیری و آموزش زبان این است: چگونه زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟ نوشتار کامل در http://goo.gl/FoCgmB در تارنگار انگلیسی شیوا http://effeng.ir