دانلود ویدیوی ستاد اقتصادی پساتحریم از آپارات

رادیو ایران - 30 شهریور 94- 08:00| ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد.