دانلود ویدیوی مرتضی پاشایی(( نبض احساس )) از آپارات

حالم گرفته ازاین "دنیایی" که "آدم هایش" نیز همچون "هوایش" ناپایدارند ...گاه آنقدر "پاک" که باورت نمیشود ...و گاه آنقدر "بی معرفت" که نفست میگیرد... و سهم من از او : دلتنگی بی پایانیست که روزها دیوانه ام میکند و شبها شاعر . . . .