دانلود ویدیوی بازگشت هواپیمای اجساد قربانیان هواپیمای روسی در مصر از آپارات

بازگشت هواپیمای اجساد قربانیان هواپیمای روسی در مصر به روسیه - اکنون 140 جسد از اجساد قزبانیان به کشورشان بازگردانده شده