دانلود ویدیوی تحلیل پوشش رسانه ای فاجعه منا - عملكرد تلویزیون از آپارات

سلسله نشست های كافه نقد با حضور دكتر اكبر نصراللهی فرهنگسرای رسانه اصفهان مهرماه 94.