دانلود ویدیوی شورای سقیفه!؟ از آپارات

یاحق.تیتراژپایانی یکی ازبرنامه های شبکه جهانی امام حسین(ع)باصدای زنده یادسیدجوادذاکر(رحمت الله علیه).التماس دعای فرج