دانلود ویدیوی هدف بعدی داعش از آپارات

داعش درویدیوی جدیدی که منتشر کرد نیویورک راهدف بعدی حمله انتهاری خود اعلام کرد