دانلود ویدیوی رنگ آمیزی ظروف سفال هفت سین از تبیان

آموزش رنگ آمیزی ظروف سفال هفت سین توسط خانم اسماعیلی در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان .