دانلود ویدیوی رای گیری بسیار مهم دابل اسیا....جدید...توضیحات مهم از آپارات

5 روز و 8 ساعت وقت داریم از الان...باید بزنین جلو...دابل داره از ی گروه وافعا هیچی میبازه... یه گروه 11 ساله داره از تی ارا می بازه..برین به دابل رای بدین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....خیلی مهمه واقعا....خواهششش هر دوساعت می تونین رای بدین...لطفا کوتاهی نکنین...!!! عضویت نداره...همینجوریم می تونین رای بدین... فلفل شکنم نمی خواد...تریپ اسای واقعی الان مشخص میشه..کپی کنین..لایک هرکاری فقط پخش کنین ب همه