دانلود ویدیوی نمونه آثار استاد اکبری از آپارات

این ویدئوی کوتاه رو برای سایت استاد اکبری ساختم. یک ویدئوی تستبرای صفحه اول سایت www.akbarakbari.ie