دانلود ویدیوی تست ناک سنسور با اهم متر از آپارات

این فیلم بطور کلی تست ناک سنسور را نشان میدهد .برای تست ناک سنسور خود ،مقدارمقاومت ناکسنسور سالم ماشین خود را باید بدانید.علاوه بر تست نشان داده شده عدم اتصال کوتاه بین کنتاکت های ناک سنسور با قسمت فلزی ناک سنسور که بر روی بدنه سیلندر می نشید را هم کنترل کنید. علت خرابی ناک سنسور گرمای زیاد موتور وترک برداشتن بدنه ان ودر نتیجه مکش هواورطوبت از ان طریق و بالا رفتن مقاومت سیم پیچ ناک سنسور عنوان شده