دانلود ویدیوی اپرای سیدنی سمبل استرالیا-کجارو از آپارات

خانه اپرای سیدنی امروزه سمبل استرالیا تلقی می شود. معمار این اثر یورن اوتزان است. مطالب بیشتر: www.kojaro.com