دانلود ویدیوی ساخت اهم متر توسط آردوینو از آپارات

گاهی نمی توان از روی رنگ های روی مقاومت مقدار آن را تشخیص داد.از طرفی مولتی متری هم در دسترس شما نیست. می توانید با انجام این پروژه ساده مقدار مقاومت را تشخیص دهید. برای دریافت توضیحات تکمیلی در مورد این مدار و دریافت سایر آموزش ها به سایت صنعت بازار مراجعه کنید: http://www.sanatbazar.com/tech/index.php/electronic