دانلود ویدیوی نقشه قلمروی روسیه تا امروز از آپارات

کاری از emperortigerstar.پس از حمله مغول ها در سرزمین های روس چندین حکومت وجود داشت که دوک نشین بزرگ مسکو بر سایرین پیروز شد و ایوان مخوف درسال ۱۵۴۷ خودرا تزار تمام سرزمین های روس خواند و روسیه متحد شد.در این ویدیو نقشه قلمروی روسیه تزاری(۱۵۴۷-۱۷۲۱)،امپراتوری روسیه(۱۷۲۱-۱۹۱۷)،اتحاد شوروی(۱۹۱۷-۱۹۹۱) و فدراسیون روسیه(۱۹۹۱-...) را به همراه نام تزار،رهبر و رئیس جمهور می بینید...