دانلود ویدیوی باهم برای گسترش مهربانی از آپارات

«باهم» یک دفتر مجازی برای نهادهای نیکوکاری است و به این نهادها و نیکوکاران شان کمک می کند تا فرایند دریافت و پرداخت را به سادگی انجام دهند. در «باهم» هر نهاد، بات تلگرامی جداگانه ای دارد.