دانلود ویدیوی لبیک یا امام حسین(ع) از آپارات

راه پیمایی نورانی و باشکوه اربعین حسینی چند ساعت ودقیقه پیش.کورشود هر انکه نتواند ببیند. بر یزید لعنت بشمار....... بر معاویه لعنت بشمار..........برچشم بد بخیل لعنت بشمار.......