دانلود ویدیوی زیاد شدن اجساد« انغماسی »های داعش در حلب سوریه از آپارات

جبهه های جنگ سوریه مملو از اجساد «انغماسی »ها انغماسی یگان ویژه انتحاری های گروه های تروریستی است...