دانلود ویدیوی رباتی که زورش خیلی زیاد است! (فیلم) از آپارات

این ربات به قدری قوی هست و بازوهای قدرتمندی دارد که میتواند انسانها را در بلند کردن وسایلی که نمیتوانند بلند کنند کمک کند...