دانلود ویدیوی تیزر فراخوان مقاله کنگره نقش شیعه (انگلیسی) (فیلم) از آپارات

The International Congress on the Role of the Shi‘a in the Advent and Advancement of Islamic Sciences