دانلود ویدیوی نوآوری-بزرگترین ها در جهان (فیلم) از آپارات

در این دوره به دنبال مفهوم اصلی نوآوری خواهیم بود و تاریخچه تحولات نوآوری هایی که در زندگی روزمره ما مهم هستند را مورد مطالعه قرار میدهیم.