دانلود ویدیوی وقتی صدا و سیما دروغ میگوید (فیلم) از آپارات

www.manototv.com زیرنویس ها در صدا و سیما دروغ بودند Hotbird Transponder: 131 Frequency: 11137 Polarisation: Horizontal Symbole Rate: 27500 ----------------- Eutelsat HD Transponder: C5 Frequency: 11304 Polarisation: Horizontal Symbole Rate: 29700 ----------------- Eutelsat Transponder: A1 Frequency: 10721 Symbol Rate: 22000 Polarisation: Horizontal