دانلود ویدیوی مصطفی یزدان . آهنگ جدید محلی . تصویربردار کاظم وثوق (فیلم) از آپارات

ظبط این اثر شهریور ماه 1396 شهرستان سبزوار شهرک برآباد موسیقی سبزوار . استودیو و خانه هنر 21 https://t.me/studio21sabzevar آدرس دفتر رسمی . خراسان رضوی . سبزوار . چهل متری دوم . رو به روی باهنر 24 . استودیو 21 کاظم وثوق