دانلود ویدیوی یک عمر گناه کردم آیا می توانم توبه کنم و مومن شوم؟ (فیلم) از آپارات

ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است ( سوره مبارکه زمر آیه 53)