دانلود ویدیوی كنسرت امیر حضوری جنوب كشور (فیلم) از آپارات

تجهیز واجرای همایش وكنسرت وصدابرداری توسط استاد امیر حضوری عزیز یكی از اهنگسازهای خوب كشورموم