دانلود ویدیوی دوره آموزشی اخلاق حرفه ای در مدرسه (فیلم) از آپارات

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه ویژه افرادی است که می خواهند با فضیلت ها و مسئولیت های اخلاقی افراد شاغل در مدرسه آشنا می شوند. رشد اخلاقی مدرسه را به عنوان رویکرد اساسی در مدرسه جستجو می کنند به دنبال محقق کردن ارزش هایی هستند که باید در مدرسه حفظ و اشاعه نمود.