دانلود ویدیوی حکایت دوران پساتحریم از آپارات

شبکه یک- 15 مرداد 94- 19:00| عجب دورانی شده این دورانی که بهش می گویند پسا تحریم. مهمان های خارجی گروه به گروه می آیند و می روند و انقدر که با پسته هایمان هماهنگ هستند با مترجم هایمان اصلا.