دانلود ویدیوی بمبی به اندازه بزرگترین بمب اتمی تاریخ که منفجر شد از آپارات

مردم روسیه فرصت پیدا کردند از ماکت یک بمب اتمی که به اندازه واقعی بزرگترین بمب اتمی دنیاست دیدن کنند