دانلود ویدیوی یزله بوشهری عاشورای 93-چاه تلخ جنوبی از آپارات

یزله بوشهری عاشورای 93-چاه تلخ جنوبی در این فیلم شما دو دسته جدا گانه را میبنید که هر کدام به طور جداگانه در حال عزاداری هستند در گروه اول افردا بزرگسال و در گروه دوم کودکان و نوجوانان هستند که با شور و هیجان خاصی این عزداری را بر پا می کنند و در ادامه....