دانلود ویدیوی مستند انقلاب جنسی:سکس و فحشا از آپارات

بخش کوتاه از مستند انقلاب جنسی:کاری از حسین شمقدری. این مستند به بررسی مسائل سکس و روسپی گری پرداخته و ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از 200 سال پیش در راه آزادی های جنسی طی کرده است. مستند انقلاب جنسی، آزادی های جنسی در ایران را نمایش می دهد و با نگاهی متفاوت به زیستِ جنسی مردم هلند، فرانسه و اسپانیا تلاش می کند تا مخاطب را نسبت به دنیای غرب نزدیک تر کند___کانال نــســیــم عــشــقkAKA2