دانلود ویدیوی توضیحات بسیار مهم (فیلم) از آپارات

بیاین تو همه ی کارتونا آزادی شخصیت بزاریم و دیگه اولین و واقعی ترینو برداریم و بزاریم هر کی اون شخصیت باشه**************** عالی می شه نه؟ همه می تونن باشن ولی دیگه خبری از اولین و واقعی ترین نیست.آپارات محض رضای خدا پاکش نکن.