دانلود ویدیوی تست سیم پیچ موتور سه فاز با اهم متر (فیلم) از آپارات

برای بررسی سالم بودن سیم پیچ موتور سه فاز با استفاده از یک اهم متر و انجام دو آزمون 1- اندازه گیری مقاومت هر کدام از سیم پیچ ها و مقایسه آنها و 2- تست اتصال بدنه می توان با تقریب بیش از 90 درصد به سالم بودن سیم پیچ ها مطمئن شد. در این ویدئو این عمل نشان داده شده است.