دانلود ویدیوی فیلم ترتیل صفحه292قرآن کریم بانوای جذّاب استادپرهیزکار: از آپارات

هرروزباقرآن(سوره اسراء آیات97تا104)،ترتیل تصویری انیمیشنی صفحه292قرآن کریم به خط عثمان طه وبانوای دلنشین استادشهریارپرهیزکارهمراه با متن ترجمه فارسی آیت الله مکارم شیرازی ونیزمتن ترجمه انگلیسی آیات؛التماس دعا...