دانلود ویدیوی دست های عجیب نوجوان پاکستانی! از آپارات

عبدالله شاه، پسر 17ساله پاکستانی با استعدادی عجیب، استخوان های دست و گردن خود را 360درجه می چرخاند که این انعطاف بدن او باعث حیرت دوستانش در شهر لاهور است.