دانلود ویدیوی آیت الله علم الهدی و روش تبلیغِ وارونه!!!! (فیلم) از آپارات

روز 23 فروردین 97 فیلمی در تلگرام منتشر شد با این عنوان «سخنرانی علم الهدی در سال 1354 در مشهد» در این فیلم شخص سخنران یکسره حمد و ثنای شاه را می گوید! اینکه سخنران آقای علم الهدی نیست آنچنان ساده قابل فهمیدن است که آدم شک می کند آیا این فیلم را دشمنان به آقای علم الهدی نسبت داده اند یا طرفدارانش دارند از «روش تبلیغ وارونه» به نفع ایشان استفاده می کنند که در این صورت این نوع تبلیغ حرام است!